Tay kẹp khí nén là gì ?

Tay kẹp khí nén là gì ?

Tay kẹp khí nén sử dụng xy lanh không khí để vận hành hoạt động của kẹp. Chúng rất lý tưởng để kẹp nhanh trong các hoạt động sản xuất. Sử dụng tay kẹp khí khi có tính chất lặp đi lặp lại theo một chu trình thiết lập sẵn. Nhưng vẫn có thể di chuyển và tiết kiệm để sử dụng cho các công việc.

Kẹp khí nén bao gồm ly chân không, kìm kẹp, hoặc lắp ráp ngón tay được sử dụng trên robot công nghiệp.

Sử dụng kẹp khí nén đảm bảo kinh tế và thực tiễn trong các dự án tự động hóa, lựa chọn các kẹp đúng là điều cần thiết.