Dây điện

Dây điện là loại dây thường có hình trụ tròn dùng để truyền tải điện lực hoặc tín hiệu viễn thông. Kích thước tiêu chuẩn của tiết diện dây được xác định bằng thiết bị đo chuẩn. Nếu dây điện được bó các sợi dây với nhau thì người ta gọi đó là cáp thường được sử dụng trong cơ khí và điện lực.