Đầu nối và khớp nối

Đầu nối và khớp nối là thiết bị liên kết giữa thiết bị này với thiết bị khác. Làm nhiệm vụ truyền chuyền động từ chi tiết này snag chi tiết khác. Bên cạnh đó khớp nối còn có tác dụng mở các kết cấu, ngăn ngừa quá tải, giảm tải trọng động, bù sai lệnh tâm giữa các trục,....