Cảm biến và sensor

Cảm biến hay còn được gọi là sensor dùng chung cho các thiết bị đo đạc các tín hiệu như nhiệt độ, áp suất, ánh sáng , tốc độ, .... đều có thể được dùng trong công nghiệp hay dân dụng với những sản phẩm phù hợp.