Hút chân không

Hút chân không là những sản phẩm nâng, hạ, đỡ, di chuyển.... các loại sản phẩm.Các loại chân giác hút có thể làm việc liên tục trong môi trường ẩm ướt, bụi bẩn.

Giác hút chân không