Phân loại kẹp khí nén mini

Kẹp khí nén mini được chia ra làm 2 loại chính:

Kẹp khí nén không có sensor.

phân loại kẹp khí

Kẹp khí nén có sensor.

phân loại kẹp khí nén mini

Xem chi tiết sản phẩm

kẹp khí không có sensor

kẹp khí không có sensor


Bài trước


Bình luận