Hệ thống Pick-to-light

Pick-to-Light là hệ thống sử dụng các môđun ánh sáng chỉ dẫn giúp xác định vị trí chính xác của hàng hóa trong kho.

Quy trình lấy hàng trong nhà kho có sử dụng hệ thống Pick to Light như sau: người đóng đơn hàng quét mã vạch gắn ở thùng chứa hàng để xác nhận chủng loại và số lượng hàng hoá cần được lấy. Các vị trí có mặt hàng cần lấy sẽ chớp sáng và hiển thị số lượng chính xác của các vật phẩm trong các thùng trên giá đỡ. Người lấy hàng đến vị trí đèn hiển thị lấy hàng hóa vào thùng chứa hàng và nhấn nút xác nhận để biết đã hoàn thành việc lấy hàng.

Hệ thống Pick to Light bao gồm các hệ thống phụ sau:

  • Giá đỡ bao gồm nhiều lựa chọn cho các đơn vị ánh sáng.
  • Thiết bị đọc mã vạch để quét vật phẩm cần chọn hoặc đặt vào từ giá đỡ
  • Bộ điều khiển (Có dây hoặc không dây) để chọn các đơn vị ánh sáng.
  • Bộ định tuyến hoặc trung tâm mạng (router)

Máy tính (PC) từ xa được cài đặt với phần mềm quản lý kho hoặc phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP

Cấu trúc hệ thống pick-to-light

Lợi ích hoặc lợi thế của Pick to Light System:

  • Sau đây là những lợi ích hoặc lợi thế của Hệ thống Pick to Light:
  • Tăng tốc quá trình xử lý đơn hàng
  • Nó hợp lý hóa quy trình thực hiện đơn hàng.
  • Độ chính xác cao, lỗi xảy ra trong quá trình nhặt hàng giảm xuống dưới 0,1%.
  • Hệ thống Pick-to-Light rất dễ sử dụng, mất không đến 0.5 giờ đào tạo để nhân viên thông thạo cách sử dụng
  • Hệ thống tăng cường các chức năng kiểm soát quản lý như kiểm soát dữ liệu chọn dòng, dễ dàng nhắc nhở tình trạng thiếu nguyên liệu, v.v.