Xi lanh khí nén

Xy lanh khí nén hay còn được gọi là pen khí nén là dạng cơ cấu vận hành có chức năng biến đổi năng lượng tích lũy trong khí nén thành động năng cung cấp cho chuyển động

Xy lanh khí nén có rất nhiều dạng như: xylanh đơn, xylanh đôi, xylanh 3 ty, xylanh tròn, xylanh vuông,....