Bộ điều áp

Bộ điều áp còn được gọi là bộ điểu chỉnh khí nén được lắp đặt ở hệ thống khí nén. Bộ điều áp có tác dụng điều hòa lượng khí cung cấp cho hệ thống khí nén không thừa cũng không thiếu.