ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU - DC MOTOR

Động cơ hay Motor 1 chiều sử dụng nguồn điện 1 chiều loại: 12V, 24V, 90V

Có 2 loại động cơ:

- Loại kèm hộp số

- Loại không kèm hộp số